Glas facet tussenstuk Gold - smokey topaz

€ 0,89

Glas facet tussenstuk Gold - smokey topaz

€ 0,89

Glas facet tussenstuk Gold - smokey Topaz

10 mm

prijs per stuk